Βιολογικά προϊόντα Links

Βιολογικά προϊόντα ιντερνετικός κατάλογος. Σύνδεσμοι σχετικοί με τα Βιολογικά προϊόντα

Βιολογικά προϊόντα Links - Σύνδεσμοι

http://www.agrocert.gr/ Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)AGROCERT

http://www.orgap.org/ Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Γεωργία και τα Βιολογικά Προϊόντα - Evaluation of the European Action Plan for Organic Food and Farming

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el Ευρωπαική επιτροπή Βιολογική γεωργία

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ LINKS - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ