Παγκόσμιοι οργανισμοί - Links

Διεθνείς ιστοχώροι σχετικοί με την γεωργία και τα Βιολογικά προϊόντα

Παγκόσμιοι οργανισμοί -  Γεωργία και Βιολογικά προϊόντα - Links - Σύνδεσμοι

http://www.ifoam.org/ Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας - International Federation of Organic Agriculture Movements

http://www.fao.org/ Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας - Food and Agriculture Organization (FAO)

http://www.wto.org/ Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου - World Trade Organization (WTO)

http://www.internationaloliveoil.org/ Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου - International Olive Oil Organization (IOOC)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ LINKS - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ